Android  

Penyakit jantung adalah istilah untuk menunjukkan gangguan atau masalah pada organ jantung. Penyakit yang menyerang…